Mindblown: a blog about philosophy.

  • Ben Hogan

    PHẦN 1. CÁC YẾU TỐ CƠ BẢN​ Khoảng 25 năm về trước, khi đó tôi khoảng 19 tuổi và đã là một golfer chuyên nghiệp. Tôi nghĩ rằng nếu có thể ghi chép và nhập dữ liệu về quá trình chơi, tập golf của tôi vào trong một bộ não bằng máy thì nó sẽ […]

  • Hello world!

    Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!

Got any book recommendations?